Clinic Sijainti Nimittäminen Pyyntö

Rhinoplastia

Luonnollinenulkonäkö on tärkeintänenänkorjausleikkauksissa. Tästäsyystätulisiainaehdottoma- stitehdähenkilökohtainentietokonesuunnitelma.Hyvännenänkorjausleikkau- ksenjälkeentulisinenännäyttäähyvältäeik äihmistentulisihuomataettäoperaatio on tehty.

Nenä on tärkeinosakasvojenesteettisyyttä. Nenäntyöstäminen, toisinsanoennenänmuotoilu, onplastiikkakirurgianyksierityisosa-aluejasitäkutsutaanlääketieteessärhinoplastiaksi.

Rhinoplastiassapyritäänuudelleenmuokkaamaannenää. Nenänvarttavoidaannostaataimadaltaa, terävöittäätaipaksuntaa, nenäävoidaanoikaista, jos se taipuuoikealletaivasemmalle, nenänpäätävoidaannostaa, jos se on lytistynyt, voidaanpoistaaylimääräisiäkyhmyjä, sieraimiavoidaanpienentäätainiidenepäsymmetriaavoidaankorjata.

Nenänmuoto-ongelmienohellavoiilmetämyössisäisiärusto- tailuupoikkeamia, jotkaovatnenänväliseinänpoikkeamiajatunnetaanmyöshengitysvaikeuksina. Hengitystävoidaanhelpottaamuokkaamallanenäänenänväliseinänleikkauksella. Ihanteellinenrhinoplastiamuokkaanenänuudelleenniin, että se on sopusuhtainenkasvojenkanssajahelpottaasamallamyöshengittämistä.

Kenellerhinoplastiasopii?

Nenäävoidaanmuokatakasvunpäätyttyäjanenänasetuttualopulliseenmuotoonsa. Tämätarkoittaakeskimäärinnoin 17-18 vuodenikää. Sen jälkeenrhinoplastiallavoidaankorjatanenää, jossakorjattavaailmenee. Lisäksitäytyypsyykkisenkehityksenohellamyöspersoonallisuudenkehityksenollavalmis. Henkilöt, joillapersoonallisuudenkehitys on vielä kesken,eivätole sopiviarhinoplastiaan. Henkilön, jonkanenäämuokataan, tuleenähdätosiasiatoikeassaperspektiivissäeikähänellä tule ollaepärealistisiaodotuksia. Rhinoplastiavoijohtaaturhautumiseen, josesimerkiksihenkilöunelmoinäyttävänsäsuosikkijulkkikseltaan. Tämäjohtuusiitä, ettäjokaisenkasvotjanenäovaterilaisiaja sama nenämallieivälttämättä ole sopusuhtainenkaikkienkasvojenkanssa.

Nenäntutkiminen

Nenänmuokkauksensuunnitteluntärkeinosa on suunnitellanenänmalliperustuenyksityiskohtaiseentutkimukseen. Tutkimukseensisältyvätsekänenänulkonäköettänenänsisäisethengitystiehyet.Ulkoisessatutkimuksessatutkitaannenänrakenne, luunjarustonmuoto, symmetriajanenänpää. Sisäisessätutkimuksessatutkitaanluustonjarustonpoikkeamat, joitakutsummenenänväliseinänmuutoksiksijajotkaaiheuttavattukkoisuuttasekävaikeukisahengittämisessä.Nenänväliseinättuleetarkistaajavarmistaaettäonkoniissäkasvuajamikä on nenäkuorikonkuntotaionkonenäkuorikossaliikakasvua.

Ihanteellisennenänsuunnittelu

Ennennenänmuokkaustatuleeehdottomastitehdähenkilökohtainentietokonesuunnitelma, jottakasvoihinsopivanenämallisaadaanmääritettyä. Sopivamallinenälleperustuukasvojenyleisilmeeseen. Nenäntuleeollasopusuhtainensuhteessaotsaan, poskiin, huuliin, leukaanjakasvojenmuotoon. Ihanteellinennenänäyttääluonnolliseltaja on sopusuhtainenmuihinkasvonosiinnähden. Luonnollisuus on

. Luonnollisuus onnenänmuokkauksessakaikkeintärkeintekijä. Teenpersoonallisiasuunnitelmiauskoen,ettäluonnollinenulkonäkö on ainaprioriteettirhinoplastiassa. Hyvännenänmuokkauksenjälkeennenäntuleenäyttääsiltäettivätihmisethuomaa,ettäoperaatiota on tehtykään.Naisilletehtävässänenäsuunnitelmassatärkeää on eleganttisuus, kuntaasmiehillenenääsuunniteltaessatärkeää on maskuliininenluonne.

Nenänahtaus

Nenänsieraintenvälistärustoa, jokamuuttuusyvemmälläluuksi, kutsutaannenänväliseinäksi. Josnenänväliseinäkaartuuvasemmalletaioikealle, puhutaannenänväliseinänpoikkeamasta. Suurimmallaosallaihmisiä on poikkeamianenänväliseinässä. Useimmatheistäovatkuitenkinasiastatäysintietämättömiä. Poikkeusnenänväliseinässäilmeneeyleensävastasilloinkunse aiheuttaanenäntukkoisuuttatainenänäyttäävääntyneeltäedestäpäinkatsottuna. Vääntyessätoinensierainon kapeampijatoinensuurempi.Tämäepätasaisuusvaikuttaailmankulkuunsieraimissa. Laajemmansieraimenkauttakulkeeenemmänilmaaverrattunakapeampaansieraimeen..Elimistöalkaalaajentaalaajemmanpuolennenäkuorikkoatasapainoittaakseenkulkevanilmankulkua. Ajan myötätukkoisuusongelmaalkaailmaantuamolempiinsieraimiin. Kaikkitällaisetongelmathuomataannenänsisäisessätutkimuksessaja ne tuleelisätäleikkaussuunnitelmaan. On tärkeämuistaa, ettähyvänrhinoplastiantuleemyösauttaahenkilöähengittämäänhelpommin.

Nenänmuokkausleikkaus

Nenänmuokkausleikkaustuleetehdäyleisanestesiassa. Kaikkiyleisanestesiaavaativatleikkauksettehdäänhyvinvarustetussaleikkaussalissa. Leikkauskestää 1-3 tuntiariippuenongelmanlaajuudesta. Nenänmuokkausleikkauksenaikanaluutjarustotmuotoillaanuudelleenniinettä ne vastaavatsuunniteltuamallia. Näinollenjosluussatairustossa on liikakasvua, sepoistetaan, jajostaasniissä on onttoutta, täytetään seluullajarustolla. Rhinoplastiassajokainenkirurgikäyttäätekniikkaajohon on tottunut. Kunmuotoilenuudelleenluunrakennetta, käytäntarpeenmukaanhiomis- taihajoittamismenetelmääriippuentilanteesta. Leikkauksenlopuksiasetansieraimiinrei’itetytsilikonitupot. En käytäkangastuppoja. Näinhengittäminennenänkautta on leikkauksenjälkeenhelpompaa. Leikkauksenlopuksiasetannenäänmyösulkoisenmuotin, jokatukeenenänuuttamuotoa. Muottipidetäännenänpäälläviikon ajan.

Nenänmuokkausleikkauksenjälkeen

Leikkauksenjälkeinenaikakoetaanyleisestimelkomiellyttäväksiilmanettätunnetepämukavuuttaliittyenleikkaukseen. Lievääkipuasaattaailmetä, jonkakuitenkinuseimmatsietävät. Tarvittaessakipulääkkeetauttavatkipuunhelposti. Josvointisi on hyvä, pääsetkotiinjo samana iltanataihalutessasivoitjäädälepäämäänsairaalaanyönkinyli.Toipilasaikaei vaadi vuodelepoa. Voitliikkuajakuljeskellaulkona. Huomattavaaturvotustatairuhjeitaei ilmene nenäntaisilmienympärillä. Kevyttäturvotustavoiilmetäensimmäisten 1-2 päivänaikana, jonkajälkeense väheneejakatoaakokonaan. Josruhjeitailmenee, nekinhäviävätviikonkuluessa.

Nenänmuokkausleikkauksenjälkeen

Leikkauksenjälkeinenaikakoetaanyleisestimelkomiellyttäväksiilmanettätunnetepämukavuuttaliittyenleikkaukseen. Lievääkipuasaattaailmetä, jonkakuitenkinuseimmatsietävät. Tarvittaessakipulääkkeetauttavatkipuunhelposti. Josvointisi on hyvä, pääsetkotiinjo samana iltanataihalutessasivoitjäädälepäämäänsairaalaanyönkinyli.Toipilasaikaei vaadi vuodelepoa. Voitliikkuajakuljeskellaulkona. Huomattavaaturvotustatairuhjeitaei ilmene nenäntaisilmienympärillä. Kevyttäturvotustavoiilmetäensimmäisten 1-2 päivänaikana, jonkajälkeense väheneejakatoaakokonaan. Josruhjeitailmenee, nekinhäviävätviikonkuluessa.

Turvotusjaruhjeetovatjokadonneet,kuntulettarkastuskäynnilleviikonkuluttua. Silloinmuottipoistetaanjavoitjatkaaelämäänormaalistiaivankuinleikkaustaeiolisiollutkaan. Nenänasettuminenlopulliseenmuotoonsavienoin 6 kuukautta, jotennäetlopullisenmuodonvasta 6 kuukaudenkuluttua.

Ennensitäsinuntuleesuojatanenääsimekaanisiltaiskuiltajaauringonvaloltakahdenkuukauden ajan. Sinuntuleemyöskäyttääpiilolinssejäsilmälasiensijaan.

PHD ONGELMIA