Clinic Sijainti Nimittäminen Pyyntö

Vatsan Kiristys- / Muotoiluleikkaus Eli Abdominoplastia

Vatsan pullottavan muodon eliminoiminen ja litteän vatsan saavuttaminen on mahdollista kaikille. Abdominoplastia voidaan tehdä kaikenikäisile aikuisille.

Löysä iho, rasvakertymät, raskausarvet ja muut arvet ovat seurausta monista eri tekijöistä, kuten ikääntymisestä, lihomisesta ja laihtumisesta, tai raskauksista ja synnytyksistä. Löysä iho, johon liittyy ylimääräistä rasvaa, poistetaan leikkauksessa, minkä jälkeen löystyneet vatsalihakset ommellaan erityisellä tekniikalla. Pullottava vatsa on mahdollista korjata ja siten litteän vatsan saavuttaminen on mahdollista kaikille. Tämän leikkauksen tuloksena alavatsalle jää arpi, joka on kuitenkin mahdollista peittää alushousujen tai bikinien alle.

Abdominoplastia voidaan tehdä kaikenikäisille aikuisille.

Abdominoplastia (vatsan muotoilu) ja estetiikka

Muutokset ulkomuodossa, kuten ylimääräisen rasvan kertyminen, pullottava ulkomuoto, roikkuva iho ja raskausarvet vatsan alueella; vaikuttavat negatiivisesti fyysiseen ja psykologiseen terveyteen. Tämänkaltaiset, vatsan alueen esteettisyyden pilaavat fyysiset muutokset ulkomuodossa, ovat hyvin tavallisia.

Esteettiset vatsan alueen vauriot ja muutokset syntyvät monien tekijöiden yhetisvaikutuksesta. Hormonaaliset muutokset, liikunnan puute, raskaus ja raskauden jälkeiset muutokset, ikääntyminen, geneettinen alttius ja toistuvat painonnousut ja laihtumiset, näyttävät olevan tärkeimpiä tekijöitä tässä suhteessa. Nämä seikat saavat aikaan vatsan alueen ihon ja lihasten löysyyttä ja roikkumista, raskausarpia, rasvakertymiä sekä paikallista vatsan alueen turvotusta ja siten vaikuttavat haitallisesti henkilön hyvinvointiin päivittäisessä elämässä. Vatsan ihon ja lihasten vauriot, jotka johtuvat liikalihavuudesta ovat suuremmat naisilla miehiin verrattuna.

Abdominoplastiat, eli vatsan muotoiluleikkaukset ovat kirurgisia toimenpiteitä, joilla eliminoidaan esteettisiä virheitä vatsan alueella. Abdominoplastiassa kiristetään löystyneet vatsalihakset , sekäroikkuva iho raskausarpineen ja ylimääräisine rasvakertymineen poistetaan ja luodaan litteä, kiinteä, esteettinen ja uudistunut vatsan alue.

Miksi vatsan alue pullottaa?

Pullottava vatsan alue syntyy vatsalihasten menettäessä elastisuutensa ja niiden erkaantuessa toisistaan. Rasvakerroksen alla olevat vatsalihakset voivat menettää kimmoisuutensa ja erkaantua toisistaan esimerkiksi raskauden aikana, vatsan kasvaessa. Tästä syystä vatsa voi näyttää pullottavalta.

Raskausarpien muodostuminen vatsan alueelle

Esteettisestä näkökulmasta katsottuna vatsan alueen ihon sileys on hyvin tärkeää. Vatsan iho venyy, menettää kimmoisuutensa ja ohenee henkilöillä, jotka lihovat ja laihtuvat toistuvasti, sekä raskaana olevilla naisilla hormonaalisten muutosten myötä. Ihon ohentuessa raskausajan lopulla, raskausarpien määrä lisääntyy ja ne käyvät näkyvämmiksi. Vatsan alueen lisäksi raskausarpia muodostuu myös rintoihin rintaruokintavaiheen aikana.

Raskauden vaikutukset abdominoplastiaan

Naisilla raskauden vuoksi tapahtuvat muutokset aineenvaihdunnassa, sekä rasvakertymät vatsan alueella ja pakaroissa voivat olla pysyviä. Näitä rasvakertymiä voidaan nimittää itsepintaisiksi rasvakertymiksi, sillä ne ovat hyvin vaikeita poistaa dieetin tai kuntoilun avulla. Näiden rasvakertymien polttaminen on vaikeaa. Tämä rasvakudos voi aiheuttaa vatsan alueen roikkumista.

Kuinka suuri ja rasvainen vatsa vaikuttaa terveyteen?

Vatsan alueelle kertynyt rasva ja ylipaino edesauttavat tiettyjen terveysongelmien syntyä. Ne voivat olla syynä korkeaan verenpaineeseen, sydän- ja verisuonitauteihin, hengitystiesairauksiin, sekä ennenaikaiseen vanhenemiseen. Lisäksi, ne alentavat elämänlaatua ja rajoittavat liikkumista. Psykologiset vaikutukset tulevat esiin itsetunto-ongelmina, yksityiselämän ongelmina ja kyvyttömyytenä rentouteen sosiaalisissa tilanteissa.

Voidaanko raskautta suunnittelevalle naiselle tehdä abdominoplastia?

Abdominoplastia ei vaikuta kykyyn tulla raskaaksi. Se on riskitön kirurginen operaatio raskautta suunnittelevalle naiselle.Tärkeintä on kiinnittää huomiota raskauden vaiheeseen ja huomioida operaation jälkeinen toipumisaika. Toipuminen kestää 6-12 kk ja siksi raskautta ei kannata suunnitella ainakaan vuoden sisään leikkauksesta.

Henkilöt, jotka ovat sopivia abdominoplastialeikkaukseen

 • Henkilöt, joilla on rakenteeltaan terve iho.
 • Henkilöt, jotka eivät ole sairaalloisen ylipainoisia.
 • Henkilöt, jotka eivät pääse eroon vatsan alueen ylimääräisestä rasvasta kuntoilusta huolimatta.
 • Henkilöt, joilla on roikkuva ja veltto vatsan iho, sekä raskausarpia.
 • Henkilöt, joiden vatsa on iso, vaikka he eivät ole koskaan synnyttäneet.
 • Henkilöt, joiden vatsan iho on raskauden jälkeen jäänyt veltoksi ja roikkuvaksi ja joilla on raskausarpia.
 • Ylipainoiset henkilöt, joilla on rasvakertymiä ainoastaan vatsan alueella, vaikka he olisivatkin esteettisesti normaaleissa mitoissa.
 • Henkilöt, joilla on realistiset odotukset leikkauksen tuloksista.
 • Henkilöt, joilla ei ole sellaisia terveydellisiä ongelmia, jotka olisivat este leikkaukselle.
 • Henkilöt, jotka eivät suunnittele raskautta pian operaation jälkeen.

Abdominoplastialeikkaus ylipainoisille

Valitettavasti 17% yli 15-vuotiaista ovat sairaalloisen ylipainoisia maassamme ja 33% ovat ylipainoisia. Ylipainoisten miesten ja naisten määrä on sama. Ylipainoisten lukumäärä kasvaa kaiken aikaa. Epäsäännöllinen ja epäterveellinen ruokavalio, sekä liikkumaton elämäntyyli ovat kaksi tärkeintä syytä tähän.

Ylipaino vaikuttaa erityisesti vatsan alueeseen. Ylipaino näkyy ylimääräisen rasvan kertymisenä, painonnousuna ja vartalon muutoksena. Ennen esteettistä abdominoplastialeikkausta on tärkeää hoitaa henkilön ylipainoa, sillä ylipaino on ennemminkin terveysongelma, kuin esteettinen ongelma. Ennen vatsan muotoiluleikkausta olisi hyvä poistaa liika iho ja rasva, sekä hoitaa aluetta laserlipolyysillä rasvasolujen hajoittamiseksi tai suorittaa rasvaimu, jolla voidaan poistaa rasvasoluja.

Abdominoplastialeikkaus suunnitellaan ylipainon määrän mukaisesti ja se tehdään tarkkaan valikoiduille potilaille. Abdominoplastialeikkaus on tehokas hoitomuoto, jonka avulla voidaan poistaa roikkuva vatsan iho, jota muodostuu ylipainon hoitotoimenpiteiden seurauksena.

Voidaanko rasvaimu ja vatsan kiristysleikkaus tehdä samanaikaisesti?

Jos vyötäröllä ja vatsan yläosassa on ylimääräistä rasvaa, plastiikkakirurgi voi suorittaa rasvaimun abdominoplastian yhteydessä, poistaakseen rasvakertymät. Vyötärö ja vatsanseutu saadaan näin esteettisesti harmonisen näköiseksi.

Liittyykö abdominoplastiaan riskejä?

Vatsan muotoiluleikkauksen potentiaaliset riskit voidaan eliminoida tietyillä varotoimenpiteillä. Yleisimmät riskit liittyvät leikkauksen infektioriskeihin ja nesteen ja veren kertymiseen vatsan alueelle. Nämä riskit voidaan eliminoida antibiooteilla ja dreeneillä. Vatsan alueen venyminen paranemisvaiheen alussa voi saada aikaan tikkien repeämisen, mutta se on harvinaista. Tällaisessa tapauksessa haava sidotaan tai ommellaan uudelleen.

Abdominoplastialeikkauksen suunnittelu

Plastiikkakirurgi tekee leikkaussuunnitelman huomioiden rasvakertymien määrän vatsan alueella, sekä roikkuvan nahan ja vatsan alueen löysyyden huomioon ottaen. Hän ottaa huomioon myös ylipainon ja sen, sijaitseeko ylimääräistä rasvaa muallakın, kuin vatsan alueella. Leikkaus litistää vatsan alueen ja kaventaa hieman myös vyötäröä muualta. Jos vatsan alueen ongelman lisäksi henkilöllä on myös muita ylipaino-ongelmia, voidaan arvioida myös muita hoitovaihtoehtoja.

Ennen operaatiota

 • Jos potilaalle on tehty leikkaus vatsan alueelle aikaisemmin, plastiikkakirurgi huomioi tämän tilannearviota tehdessään.
 • Tupakointi hidastaa leikkaushaavojen paranemista, sillä se hidastaa verenkiertoa. Potilaan ei tulisi tupakoida 3 viikkoon ennen leikkausta ja 3 viikkoon leikkauksen jälkeen.
 • Jotta ihoa voidaan tasoittaa ja venyttää tarvittavissa määrin, tulisi potilaan pudottaa painoaan ennen leikkausta.
 • Lääkkeitä, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti leikkaukseen, ei tulisi käyttää. Verenohennuslääkkeiden käyttö tulisi lopettaa kaksi viikkoa ennen leikkausta.
 • Naisilla ei tulisi olla kuukautiset leikkauksen aikaan.

Mitä menetelmiä käytetään vatsan muokkausleikkauksessa?

Abdominoplastialeikkauksissa käytetään pienimuotoisia ja kokonaisvaltaisia vatsanmuotoilumenetelmiä. Käytettävät menetelmät valitaan riippuenongelman laajuudesta ja sijainnista vatsan alueella niin, että saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos

Kokonaisvaltaisen abdominoplastian määrittelevät seikat

Kokonaisvaltaiseen, laajaan vatsan muotoiluleikkaukseen päädytään tapauksissa, joissa ongelmat ovat ylävatsalla ja joissa vatsalihakset ovat huomattavan erillään toisistaan. Leikkaus suoritetaan tekemällä pystysuorat viillot ylävatsan ja nivusten välille ja/tai vaakasuorat viillot, riippuen ongelman laajuudesta. Ongelma ratkaistaan poistamalla löysyys, raskausarvet, roikkuva iho, ylimääräinen rasva ja ylimääräinen iho niin ylä- kuin alavatsaltakin. Vatsalihakset kiristetään. Ylävatsan iho venytetään alaspäin ja ommellaan. Leikkaus kestää kolmesta neljään tuntia ja se tehdään nukutuksessa.

Pienimuotoisen abdominoplastian määrittelevät seikat

Mikäli vatsan alueen muotoiltavat ongelmat ovat navan alapuolisella vatsan alueella, tai jos roikkuminen, raskausarvet ja löystyminen on vähäisempää ja jos vatsalihakset eivät ole löystyneet ja erkaantuneet merkittävässä määrin, ja mikäli ongelmia ei esiinny navan yläpuolisella vatsan alueella; voidaan potilasta hoitaa pienimuotoisella vatsan muotoiluleikkauksella. Tämä leikkaus ei vaikuta napaan. Ylimääräinen rasva ja iho, sekä raskausarvet  navan alapuolella, poistetaan. Vähäinen vatsalihasten löystyminen ja erkaneminen (mikäli niitä on), saadaan kiristettyä ja vatsan alue kiristettyä.Leikkaus kestää n 1,5 tuntia ja se tehdään nukutuksessa

PHD ONGELMIA