درخواست وقت ملاقات

عمل زیبایی گوش

مهمترین علت جراحی گوش تصحیح برجستگی گوشها است. در کشورهای دیگر این عمل قبل از سن مدرسه انجام می شود. ولی در کشور ما متداول نیست. جراحی قبل از سن مدرسه در این کشورها بدین علت است که بچه در مدرسه مورد تمسخر دوستانش قرار نگیرد. اما این جراحی براحتی می تواند روی بزرگسالان انجام شود.

جراحی گوش بیت 1 تا 1.5 ساعت تحت بیحسی موضعی طول می کشد. جراحی با ایجاد یک یا دو برش کوچک در پشت گوش انجام می شود. غضروف در نقطه مورد نظر نازکتر شده و با بخیه دائمی تغییر شکا ایجاد می شود. گاهی عمل با حذف قسمتی از غضروف انجام می شود. چون برش دقیقاً پشت گوش است جای آن جلب توجه نمی کند.

بخیه ها خود بخود از بین می روند. چون بیحسی موضعی انجام می شود نیازی به بستری شدن در بیمارستان نیست. توصیه می شود مدت یک تا دو هفته از هد بند تنیس بازان یا محافظ ضربه استفاده شود.