درخواست وقت ملاقات

جراحی بازو( براشیوپلاستی)

پیری یعنی از دست رفتن ضخامت پوست و قابلیت ارتجاعی آن به مرور زمان. شل شدن پوست در اثر تحلیل رفتن بافتهای چربی، مهیچه و استخوان پدید می آید. معمولاً فیبرهای قابل ارتجاع دو تا چهار در صد لایه داخلی پوست را تشکیل می دهند که آن را درم می نامند این در صد با افزایش سن کاهش می یابد. معمولاًپیری تحت تأثیر عوامل محیطی و آتروفی بافتها اتفاق می افتد که در کنترل عوامل ژنتیکی است. مادام که پوست و بافتهای زیر آن دچار آتروفی می شوند نیروی جاذبه آنها را پایین می کشد.

امروزه انجام عمل جراحی برای اصلاح شکل بدن بسیار متداول است. نتایج موفق حاصل از آن دلیل اساسی این محبوبیت است. در محدوده این اصلاح کل بدن باید مورد بررسی قرار گرفته و تناسب بین نواحی مختلف در نظر گرفته شود. در غیر این صورت نتایج حاصله رضایتبخش نخواهند بود.