درخواست وقت ملاقات

سلول بنیادی-واکسن جوانی

سلولهای بنیادی اصلی ترین سلولها هستند که قادرند از سایر سلولها ی خاص متفاوت شده و خود را از نو بسازند تا بتوانند سلولهای بنیادی بیشتری که تشکیل دهنده بافتها و ارگانها هستند را تشکیل دهند.

سلولها در دو گروه قرار می گیرند. سلولهای بنیادی جنینی و سلولهای بنیادی بزرگسال که در تمام بافتهای بدن انسان وجود دارند و عمدتاً از از مغز استخوان و بافت چربی بدست می آیند.

از آنجا که سلولهای جنینی می توانند از سایر سلولها متمایز شوند آنها بسیار ریسکی هستند و استفاده از آنها در کشور ما مانند سایر کشورها دارای محدودیت است.

سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی

سلولهای بنیادی در تمام بدن وجود دارند اما اغلب از بافت چربی مشتق می شوند. در این فر آیند آنها از بافت چربی بیمار گرفته می شوند که توسط عمل لیپو ساکشن. بعد از جداسازی و تصفیه و تغلیظ به بدن بیمار بر می گردند. سیستمهای خاص مورد استفاده بافت چربی راتصفیه می کنند، انها را غنی کرده و سپس دوباره آنها را برای تشکیل پیوند با هم مخلوط می کنند تا در درون بدن بیمارکاشته شود.

استفادۀ مورد نظر

  • جوانسازی دوباره
  • درمان لک و جای زخم
  • پیوند و تقویت مو و درمان ریزش مو
  • اصلاح آکنه
  • عمل سینه
  • شکل دادن به باسن و پاها
  • درمان پا ی دیابتی
  • درمان زخم وریدی
  • زخم فشاری